De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 t/m 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden.

Bewegen start direct vanaf de geboorte en bewegingen aanleren gaat door tot ver in de volwassen periode van ons leven.

Vaak gaat het bewegen zonder erbij na te denken en leren kinderen nieuwe bewegingen moeiteloos aan. Echter, soms gaat bewegen niet zo vanzelfsprekend en vraagt bewegen specialistische aandacht. Daar kan de kinderfysiotherapeut uw kind bij helpen.

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en ouders, leerkrachten, specialisten of huisartsen) om het bewegingspatroon zo snel mogelijk te optimaliseren en leeftijdsadequaat te maken.

Je kunt bij de kinderfysiotherapeut terecht voor onder andere:

– Ontwikkelingsstoornis

– Schrijfproblemen

– Voorkeurshoudingen bij baby’s

– Billenschuiven

– Tenenlopen

Vergoeding kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie wordt bij ieder kind onder de 18 jaar 18 behandelingen vergoed. Hierna kan, indien nodig, de aanvullende verzekering worden aangesproken.

 


Kinderfysiotherapie in onze praktijk.

Hieronder een voorbeeld van onze mogelijkheden.

Heeft u het idee dat u kind wellicht achterloopt in motoriek? Valt hij vaak, is hij laat met het ontwikkelen van motorische vaardigheden of is de fijne motoriek maar minimaal? De Movement ABC-2 is een test waarbij het motorisch niveau van uw kind bepaald kan worden. Deze test met 8 leuke, simpele activiteiten geven een indicatie over het motorisch functioneren van uw kind. Met de gestandaardiseerde normen kan vervolgens worden beoordeeld of een kind een motorische achterstand heeft ten opzichte van leeftijdgenoten. Zowel de fijne als de grove motoriek wordt in kaart gebracht en hierna worden resultaten direct met U als ouder besproken. Kinderfysiotherapie kan hierna, indien gewenst, hulp bieden bij het ontwikkelen van de grove en/of fijne motoriek. Heeft u vragen over de motorische ontwikkeling van uw kind, neem even contact op met Rowena op telefoonnummer 0114-315724.

Kinderfysiotherapie, wanneer bewegen niet vanzelf gaat.