Vergoedingen 2020

Fysiofit heeft met de grotere verzekeraars weer een contract afgesloten zoals CZ – DSW – Zilveren Kruis Achmea – Menzis – Aevitea

De Frieslandse hebben wij niet afgesloten. Mocht u twijfelen of wij contract hebben met uw zorgverzekeraar dan kunt u dit navragen bij uw verzekeraar. Wij kunnen u wel behandelen maar dan ontvangt u een nota.

U KUNT BIJ ONS PINNEN. WIJ NEMEN GEEN CONTANT GELD MEER AAN.

U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw vergoeding.

Wij hopen u in 2020 weer goed van dienst te kunnen zijn!

VERGOEDINGEN CZ

Helaas is er iets misgegaan bij  het koppelen van ons contract met CZ. Daarom hebben alle klanten van Fysiofit onterecht een eigen bijdrage in rekening gekregen.

We hebben dit gemeld bij CZ en ons contract staat gelukkig nu wel goed. De onterecht in rekening gebrachte kosten zullen gecorrigeerd worden.

Heeft u nog vragen of twijfelt u aan uw rekening dan kunt u altijd met onze administratie afspreken en dan kijken we het voor u na.

Of u kunt contact opnemen met CZ

Onze oprechte excuses voor het ongemak.

1 januari 2019

Dit jaar heeft Fysiofit NIET met alle zorgverzkeraars een contract.

We hebben bijvoorbeeld met Caresc, de Frieslandse en Promovendum GEEN contract afgesloten.

Wij kunnen u wel behandelen maar dan ontvangt u een factuur en dient u deze zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

Bij twijfel of vragen kunt u contact opnemen met onze administratie op telefoonnummer 01146-682386 of mailen met info@fysiofitzeeland.nl t.a.v. administratie

WET AVG

Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens.


Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

NOG VRAGEN OVER DE AVG? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0114-682386 of via de mail info@fysifitzeeland.nl.

MVG TEAM FYSIOFIT

===========================================================================

Fysiofit heeft in 2018 weer met alle zorgverzekeraars een contract.

Om de juiste verzekering te kunnen kiezen is onderstaande mogelijk van belang bij uw keuze.

De vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie uit het basispakket hangt af van de leeftijd van de patiënt/verzekerde en of hij/zij een aandoening heeft die op de chronische lijst aandoeningen staat. Op deze lijst staan veel (chronische) aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie/oefentherapie een zeer belangrijke rol heeft in de gezondheid van de patiënt. Dat geldt echter niet meer voor alle aandoeningen. Zo zijn veel reumapatiënten al een aantal jaar aangewezen op vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. Hieronder wordt schematisch weergegeven op welke vergoeding men uit de basisverzekering recht heeft:


  Aandoening staat wel op lijst chronische aandoeningen Aandoening staat niet op lijst chronische aandoeningen Eigen risico?
Jongeren tot en met 18 jaar Volledige vergoeding (na toestemming) De eerste 9 behandelingen en eventueel nog 9 vervolgbehandelingen indien het gewenste resultaat niet is bereikt Nee.
Volwassenen Volledige vergoeding vanaf de 21e behandeling (na toestemming). Eerste 20 behandelingen worden door de patiënt zelf betaald en gelden per aandoening. Alleen vergoeding aanvullende verzekering (zie hieronder)* Ja, alleen bij vergoeding basisverzekering

*Bij urine-incontinentie krijgt de patiënt de eerste 9 behandelingen wel uit het basispakket vergoed

Niet elke chronische klacht staat automatisch op de chronische lijst.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie

Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekering of onze administratie. ( 0114-682386: Mascha van Bunder)

U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw vergoedingen en aan deze tekst of onze adviezen kunnen geen rechten worden ontleent.