Omdat er in de praktijk mogelijk meerdere patiënten en collega’s tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet met als doel om voor zowel de patiënten als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Regelingen:

 • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Informatie hierover vindt u aan de balie, wachtkamer of op onze site.
 • Wij houden ons aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut -Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en het KNGF.

Betalingen:

 • De verantwoordelijkheid of u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, oefentherapie en/of manuele therapie ligt bij uzelf. Het is door de zorgverzekeraars niet toegestaan om in 2 praktijken tegelijk behandeld te worden, ook niet als het bijv. om de combinatie fysiotherapie/ manuele therapie en Mensendieck gaat. Daarnaast is het door de zorgverzekeraars niet toegestaan om binnen onze praktijk 2 behandelingen op 1 dag te plannen. U zult van ons een nota krijgen voor de behandelingen die wij in een dergelijke situatie niet vergoed krijgen.
 • Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u altijd een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Informatie over tarieven en betalingsvoorwaarden kunt op terugvinden op onze site http://www.fysiofitzeeland.nl/tarieven/

Gedragsregels:

 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit de praktijk.
 • daarnaast maken wij rapport op van uw gedrag. Consequentie kan zijn dat wij u verzoeken om bij een andere collega uw behandeling te volgen en in zeer ernstige gevallen om een andere praktijk te zoeken voor verdere behandeling.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden, u kunt in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p.
 • Onderdeel van de behandeling kan een vorm van oefentherapie zijn, neem daarvoor passende kleding en schoeisel mee.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan. Uitgezonderd hulphonden.
 • We zitten samen met meerdere disciplines in EGC ‘De Bron”. Geef elkaar de ruimte en respecteer elkaars privacy.

Aansprakelijkheid:

 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

Corona:

 • Fysiofit/2B-FIT houdt zich aan de regels die door de overheid, RIVM en NL Actief zijn opgesteld.
 • Als u zich niet houdt aan de geldende maatregelingen dan zijn alle collega’s bevoegd om u de behandeling te weigeren en u te verzoeken de praktijk te verlaten.
 • Bij klachten blijft u thuis. Ook bij een negatieve test. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen om samen tot een juiste oplossing te komen. 0114-682386